Please wait...

Tag: Berkah

Penghuni Dunia Paling Mulia

Diriwayatkan olah Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah Saw dalam sebuah haditsnya menyebutkan, dunia ini dihuni empat golongan manusia. Pertama, seorang hamba diberi Allah Swt harta kekayaan dan ilmu pengetahuan, lalu bertakwa kepada Robbnya, menyantuni sanak-keluarganya, dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya, maka dia berkedudukan paling mulia. Kedua, seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan […]

Baca selengkapnya