Tausiyah

MENJAGA UCAPAN

Rafiq Ubaidilah - 31 August 2018
No Comments

 

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”

(Qs. Qaaf : 18)